Mesafeli Satış Sözleşmesi
Sepet

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 • Bu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"), aşağıda belirtilen taraflar arasında aşağıdaki şartlar ve koşullarla akdedilmiştir:

  1. TARAFLAR

  Satıcı: [Satıcı Adı, Adresi, Vergi Numarası] Alıcı: [Alıcı Adı, Adresi, TC Kimlik Numarası veya Vergi Numarası]

  2. KONU

  Bu sözleşmenin konusu, Alıcı'nın Satıcı'dan aşağıda belirtilen ürün veya hizmeti satın almasıdır.

  3. ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

  Ürün/Hizmet: [Ürün veya Hizmetin Adı ve Açıklaması] Adet: [Adet] Fiyat: [Birim Fiyat ve Toplam Fiyat] Kargo Ücreti: [Kargo Ücreti] Toplam Tutar: [Toplam Tutar]

  4. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE TESLİMAT ŞARTLARI

  4.1. Sözleşme, Alıcı'nın internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş vermesi ve ödemesini tamamlamasıyla kurulur.

  4.2. Ürün/Hizmet, Alıcı'nın belirttiği teslimat adresine gönderilecektir. Teslimat süresi, ödemenin tamamlanmasını takiben belirlenecek ve Alıcı'ya bildirilecektir.

  5. FİYAT VE ÖDEME ŞARTLARI

  5.1. Ürün/Hizmet bedeli yukarıda belirtilen tutardadır ve Alıcı tarafından [Ödeme Yöntemi] ile ödenecektir.

  5.2. Kargo ücreti Alıcı tarafından karşılanacaktır.

  6. İPTAL VE İADE HAKKI

  6.1. Alıcı, ürün/hizmeti teslim aldıktan sonraki 14 gün içinde herhangi bir gerekçe belirtmeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

  6.2. Cayma hakkının kullanılması durumunda, Alıcı'nın ürünü/hizmeti Satıcı'ya iade etmesi ve ürünün/hizmetin kullanılmamış ve hasarsız durumda olması gerekmektedir.

  7. GARANTİ VE SERVİS ŞARTLARI

  7.1. Satıcı, sattığı ürün/hizmetin ayıplı veya kusurlu olması durumunda, Alıcı'nın talebi üzerine ürünü/hizmeti tamir etme, değiştirme veya bedel iadesi yapma sorumluluğunu taşır.

  8. GİZLİLİK VE GÜVENLİK

  Satıcı, Alıcı'nın kişisel bilgilerini gizli tutmayı ve üçüncü şahıslarla paylaşmamayı taahhüt eder.

  9. DİĞER HÜKÜMLER

  Bu sözleşme taraflar arasında akdedilen tüm anlaşmaları içermektedir. Taraflar, işbu sözleşmede değişiklik yapmak istedikleri takdirde yazılı olarak karşılıklı anlaşmaya varacaklardır.

  10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

  Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku ve Türk Mahkemeleri yetkilidir.

  Bu sözleşme, Alıcı tarafından internet üzerinden onaylandığı tarih itibariyle yürürlüğe girecektir.